Svenska kartor i Oziexplorer???
Vi kan nu leverera OziExplorer med stöd för Svenska kartor i .RIK formatet.


OziExplorer
Med stöd för Lantmäteriverkets kartor på CDSOLTEKNIK HB:s OziExplorer är en Programvara från Australien för scannade rasterkartor och nu även med stöd för Svenska kartor i RIK formatet.

Nu levererar vi programvaran med kartmotor för svenska kartor från Lantmäteriverket
Bilden ovan visar en skärmdump på programmet med Terrängkartan (Gröna kartan).

OziExplorer kan också hantera alla våra sjökort i rasterformatet BSB sjökort.

Solteknik HB är återförsäljare för OziExplorer med stöd för .rik filer i Sverige och pris för OziExplorer med stöd för kartor i RIK formatet är 1295:- inklusive moms och frakt.

Du som är ägare till Oziexplorer av tidigare versioner kan köpa en tilläggsmodul till ditt registrerade program för att erhålla stöd för svenska kartor. Pris för tilläggsmodulen är 450:- inkl moms.
Du måste ha version 3.95 eller senare av OziExplorer.
Du kan hämta hem senaste versionen av Oziexplorer genom att klicka här

För att beställa tilläggsmodulen till Oziexplorer med stöd för Svenska kartor mailar du ditt namn och adress samt dina registeruppgifter till Solteknik HB eller Klicka här för beställning online av kartmotor till svenska kartor för OziExplorer. Du kan också Klicka här för orderformulär på fax

Glöm inte att uppge namn , adress på regisrerad ägare av programmet och Registernamnet = det namn eller sifferkombination som finns under |Help|Registration Notice|. Se bild nedan. OBS det är viktigt att alla tecken finns med och skrivs på samma sätt. I exemplet nedan är Soltek Registernamnet
ozireg.jpg (34123 bytes)

Solteknik HB
Örkällan - 614 92 Söderköping
Tel:0121-131 72 - Fax: 0121-29084
Klicka här för order Online
Klicka här för orderformulär för fax

Till Solsidan


Go to OziExplorer official site click here
Gå till OziExplorer official site klicka här